Hem

Boende
Fiske

 

 Övre Giertsbäcken
  Vattendraget
  Boende 
  Fiskarter
  Fiskebestämmelser
  Fisketips
  Flugor & Flugval
  Utrustning
Vandringar
Jakt

Paket
Kontakt 

  

Övre Giertsbäcken
Namnet är en aningen missvisande, vattendraget kan snarare karaktäriseras vid en å eller en liten älv. Dess källföden utgör förutom ett antal mindre vatten i huvudsak den östra sidan av Björkfjället, beläget norr om Kraddsele.

Den aktuella huvudströmmen är ca 13 km och erbjuder fantastiska sträckor av mycket varierande karaktär.

Den översta kilometern nedan fallen är dock mycket svårframkomlig, bitvis snart nog omöjlig då bäcken kastar sig ner mellan lodräta bergssidor, och den närmaste liknelsen är en canyon.

I dess mellersta delar är fåran relativt grund och bred och botten utgörs i huvudsak av stenblock omgivna av grus och sten.

Här finner ni vår välutrustade 4-bäddars vildmarksstuga, som är idealisk som basläger och utgångspunkt för dagsutflykter längst vattendragen.

De nedre delarna är av mycket lättillgänglig natur och erbjuder ett varierat utbud av fina höljor, nackar och stryk.

Mynningssträckan ett par hundra meter ovan sjön Giertsjaure ringlar sig i ett par svaga neander svängar, här varierar djupet från ett par decimeter till 3-4 meter vid normalt vattenstånd.

Den sista biten innan sjön är en i stort rak sträcka med lätt varierande sand och grusbotten. Ett fiskemässigt krävande men stundtals mycket givande område.


Utöver själva "bäcken" finner ni även här Harrträsksystemet. Ett biflöde vars karaktär helt skiljer sig från Giertsbäcken. Vattendraget präglas här av av stora sel och höljor, som följs av smala, ofta djupa trånga bäckpassager.

De stora vattenytorna gör att vid solsken så stiger vattentemperaturen här  mycket snabbare än i själva Giertsbäcken.

Här i de lugna partierna är fisken av naturliga skäl mycket skygg. Att fiska blint här ger sällan några bättre fiskar. Vänta istället på att fisken röjer sin närvaro och planera sedan noga hur ni kan på bästa sätt kan presentera er imitation på ett naturligt sätt.Fiskarter
Harr

Harren är i klar dominans, och håller genomgående en mycket fin storlek. Varje år fångas exemplar längre än 60 cm dvs +2,0 kg, den normala storleken är annars mellan 40-50 cm. 

Harren vandrar upp i vattendraget för lek i april-maj och många stannar kvar under hela sommaren och släpper sig inte ner i Giertsjaure förrän sent på hösten. 

I de övre partierna vid de djupa selen nedanför fallen så tenderar några av individerna att stanna kvar hela året.

Öring
Liksom harren vandrar öringen upp i vattensystemet inför den förestående leken som sker i September-Oktober. Normalt påbörjas denna vandring redan de första dagarna i Juli.

Längst ner mot sjön kan man då observera sent på kvällen/natten när de snabbt men försiktigt vandrar upp i vattendraget. Endast små plogar och svall röjer deras närvaro i det lugn- flytande mynningsområdet. 

Här är  öringen mycket skygg och återfinns i de djupare hålorna samt under strandbrinkarna inte sällan bland kraftiga viderötter som ger ett ypperligt skydd.

Normalt forseras detta område ganska fort, och fisken fortsätter ivrigt upp i systemet för att muta in sina stundande lekområden.

Efter leken i September / Oktober återvänder öringen ner till Giertsjaure. Här består deras föda till stor utsträckning av småsik.

Skymmningstimmarna innan dimman smyger in är den bästa tiden för att lura de välväxta och ljusskygga öringarna till hugg.Förhållande vikt och längd i strömmande vatten.
Vikt i kilogram Längd i cm
0,5 34-38
0,6 38-42
0,7 42-44
0,8 44-46
0,9 46-48
1,0 48-50
1,1 50-51
1,2 51-52
1,3 52-53
1,4 53-54
1,5 54-55
1,6 55-56
1,7 56-57
1,8 57-58
1,9 58-59
2,0 59-60
   

(källa: Gunnar Westrin).


 

Öringen som påträffas är i allmänhet av grövre modell, 1-3 kilo. Rekordet i "bäcken" på fluga är 4,7 kilo.
 

Fiskebestämmelser
Endast fiske med flugspö och artificiell fluga är tillåtet sedan 1998.

Minimimåttet för både öring och harr är 40 cm och maximalt två fiskar får sparas per fiskare och dygn.

Fiskeförbud råder dels mellan den 3/5-14/6 samt mellan den 15/9-15/10.

Utrustning
Här rekommenderas utrustningar i klass (3-6) och gärna 8 fot eller längre.  Flytlina och dito tafsar. Tafsmaterial från 0,14-0,25, allt från skygga harrar mitt på dagen till grov öring på natten. 

Under normala förhållanden så behövs inte sjunktafsar men om vattnet är högt och man vill utforska de djupare regionerna av poolerna kan det vara befogat. Ett bättre råd är kanske att investera i tungstensmassa (ex Di-Do.

Vadare, oftast räcker det med vadarstövlar men vadarbyxor ger en god säkerhetsmarginal. Filtsulor är att rekommendera för ett gott grepp vid vadning.

 
 

 

Ett par polariserande glasögon, gärna med gul/ljusbrun lins, ger ytterligare en dimension till fisket.

Fisketips
Det skall nämnas att detta vatten ingalunda kan räknas som lättfiskat.  Vattnet är klart och relativt grunt och i de mer lugnflytande partierna är fisken riktigt skygg.

Till skillnad från många andra vatten så fiskar detta vatten riktigt bra även under höga vattenflöden. I bland till och med bättre än vid normalt vattenstånd. Förklaringen till detta är nog den att fisken blir mindre skygg och självklart det faktum att både det ena och det andra tappar fotfästet och spolas med i vattnet tenderar att höja aktiviteten hos fisken.

Planera ditt fiske
Att direkt börja fiska "blint" ger här sällan några bättre fångster. Nej, här lönar det sig verkligen att först lugnt och stilla försöka läsa vattnet, och skapa sig en bild över strömmar, botten- struktur och potentiella likväl som faktiska ståndplatser. 

Under gynnsamma förhållanden, med hjälp av polariserande glasögon faktiskt klart se fisk vid deras ståndplatser, vilket inbjuder till ett mycket spännande sk "sight-fishing".

Harren är till skillnad från den mer försiktiga öringen, tacksam då den ofta röjer ofta sin närvaro genom att villigt plocka insekter från ytan. Här gäller det att sikta in sig exakt var fisken befinner sig. Och därefter utröna födoval samt planera hur man bäst kan presentera flugan för harren på ett så naturlig sätt som möjligt. 

I detta vattensystem så rör det sig oftast om harrar av den grövre kalibern, 7 hekto och uppåt. Och som grov harr i allmänhet tar den ogärna en draggande / stripande torrfluga.

Skillnaden här gentemot många andra vatten är att det ofta räcker med en oförsiktig presentation för att harren helt enkelt slutar att vaka och förflyttar sig till en djupare del i strömmen. 

Om fisken är "vaksam" ?

Allt för ofta när man kommer fram till ett vatten där fisken vakar så frestas man att omedelbart pröva lyckan.

-Ibland lyckas det, men oftast drar man en nitlott.

Det lönar sig alltid att lugnt och försiktigt studera vad fisken har på menyn och inte minst om det kanske står en fisk mellan dig och den som nyss vakade.

-Det spelar ingen roll om man har en perfekt imitation,  placerar flugan silkesmjukt framför den vakande fisken om du samtidigt skrämmer en annan som samtidigt får fluglinan daskande in i sitt synfält.

I ett relativt litet vatten som det här ändå är, så kommer med stor sannorlikhet den stressade fisken att störa de andra. Även om harren i allmänhet är betydligt mer förlåtande än öringen, så kan man utgå ifrån att de stora exemplaren har blivit stora just pgr av vaksamhet.

Det engelska uttrycket "match the hatch", kan här vara av yttersta betydelse för att lyckas. Speciellt de större harrarna tenderar stundom att vara väldigt nogräknade vad de stoppar i sig från ytfilmen.
Om inte så kommer den garanterat att syna flugan extra noggrant nästa gång innan den eventuellt beslutar sig att ta.

Flugor och flugval
Som i stort alla strömmande vatten kan man utgå ifrån att basen i fiskens föda är bäck-, dag- och nattsländor samt knott. Utöver denna basmeny så äter de det som för tillfället erbjuds, myror, getingar, mätarlarver, nattfjärillar, yngel etc.

Under åren har det utkristaliserats ett gäng basflugor som visat sig fungera riktigt bra, som vi gett det något fantasilösa namnet
"G i e r t s b ä c k s s e r i e n".

Serien täcker in i stort hela fiske-säsongen för både för harr och öring. Allt från det tidiga försommarfisket till den frostbetonade hösten.

Och visst finns det tillfällen, speciellt vid de första större kläckningarna, då fisken utan att tveka verkar sluka i stort allt i dess väg. Men oftast så verkar fisken vara ganska "medveten" om vad som den vill äta.

Denna prägling tenderar att bli allt mer påtaglig i och med att fisken blir större. Vid närmare eftertanke är det kanske inte så konstigt, om man betänker de antalet gånger en kilosharr stigit till ytan för att ta exempelvis en nykläckt dagslända!

Men naturligtvis, ingen regel utan undantag. Ibland kan det verkligen löna sig att pröva sig fram beträffande lite "oortodoxa" metoder. Detta gäller speciellt vid höga vattenflöden och låga temperaturer.

Här kan då streamers fiskade snabbt genom strömmen ge angenäma  överraskningar.

Som sagt detta vatten är ingalunda speciellt lättfiskat. Det är inte helt ovanligt, liksom många fjällvatten, att man ena timmen upplever vattnet under vissa tider som sterilt utan det minsta tecken på liv, för att efter några timmar senare formligen sjuda av liv.

Vis av erfarenhet är vår rekommendation att är att lägga minst en tre-fyra dygn uppe i systemet för att ha den största chansen att få uppleva ett riktigt fint fiske. 

På kartan har vi markerat några av de otaliga "heta" ställen i detta vattensystem vi tycker är väl värda ett besök.

Om ni endast har möjlighet att lägga ett par dagar i systemet, eller känner er något osäkra rörande fisket, så ordnar vi naturligtvis gärna med en guide..

 

"Det fungerar här ofta bättre att fiska fel fluga rätt än rätt fluga fel."
 

Vi har här glädjen att erbjuda tre varianter av Giertsbäcksserien till försäljning.
 
Lite:

Mer kanske för den som endast vill komplettera sin flugsamling.
-Och åtminståne inneha ett säkert kort! Förpackad i 6-facksflugask. Innehåller 15 flugor, dvs en av varje mönster i serien.

Pris: 300 Sek
 

Basic:

Innehåller som ovan men dubbla uppsättningar flugor. Förpackad i 8-facksflugask. Innehåller 30 flugor.

Pris: 550 Sek
 

XL:

Här har vi förutom Giertsbäcks-serien, vilket här representeras av tre flugor för respektive mönster, även inkluderat tre specialmönster för de riktigt knepiga fiskarna. Förpackad i en Dewitt Box, en av kanske marknades förnämsta okrossbara ultralätta flugaskar. Innehåller 55 flugor.

Pris: 1000 Sek
 

Samtliga flugor håller absolut högsta kvalité och binds genomgående på Mustads krokar.

*****